Mamy państwu zaszczyt oznajmić, iż w tym roku mija już 10 lat odkąd specjalizujemy się w podcinaniu budynków w systemie PRINZ, w Polsce byliśmy jedną z pierwszych firm stosujących w swojej ofercie ten rodzaj technologii osuszania budynków.

Podczas 7 letniej praktyki specjalizując się w osuszaniu budynków w szczególności podcinaniu wykonaliśmy prace w prawie 300 budynkach obejmując swoim obszarem działania:  Województwo Lubuskie, Województwo Dolnośląskie, Województwo Opolskie, Województwo Śląskie, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Wielkopolskie.

W odróżnieniu od innych firm konkurujących wykonujących podcinkę budynków wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie i fakt że to nasza firma jest w stanie wykonać pełen zakres usług dodatkowych związanych z przygotowaniem budynku do dalszego remontu, czyli wykonanie napraw murowych wymiana cegieł lub części muru, wyburzeniowych, wzmocnienie ław fundamentowych, wzmocnienie konstrukcji wykonanie nowych fundamentów pod ścianami bez konieczności ich rozbierania, spinanie budynku (nowy wieniec), zszywanie pęknięć na murach, przemurowanie nadproży i wiele innych.

Każdy budynek ma swój charakterystyczny sposób murowania ścian, rodzaj materiału użytego do budowy ścian, spoiwa, zaprawy wiążącej – określa to twardość i wytrzymałość podcinanego muru, co przekłada się na długość wykonywanych  pojedynczych cięć.  Zgromadzona wieloletnia wiedza praktyczna pozwala nam w lepszy sposób oceniać każdy budynek z osobna i podejść indywidualnie do wykonania prac w sposób BEZPIECZNY dla konstrukcji budynku. Potwierdza też to fakt braku reklamacji w ostatnim wieloletnim okresie działalności firmy. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zapraszamy do złożenia zapytania o bezpłatną wycenę na formularzu: info@professbud.pl

Zniszczona, źle ułożona izolacja pozioma murów fundamentowych budynku lub jej brak, umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej. Cząsteczki wody migrują mikrokanalikami w kierunku obszarów, gdzie występuje mniejsze nasycenie wodą. Podciągająca wilgoć przyczynia się do technicznej degradacji (wykwity soli, odpadanie tynku, rozsypywanie się muru) murów przyziemia oraz ścian wyższych kondygnacji. Zatrzymanie tego procesu jest konieczne.

Istnieje wiele metod, które w sposób chemiczny, grawomagnetyczny lub mechaniczny – z lepszym lub gorszym wynikiem, zabezpiecza przed kapilarnym podciąganiem wody. Przy pracach remontowych, kładzenie izolacji poziomej poprzez cięcie ścian budynku ma coraz większe znaczenie. Fachowo wykonane prace dają 100% zabezpieczenie przed podciągającą wilgocią.

 • Bezpośrednio po wykonaniu usługi uzyskujemy trwałe i natychmiastowe odcięcie od wilgoci podciąganej kapilarnie.
 • Fachowe wykonanie usługi gwarantuje 100% zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną, do końca trwałości technicznej budynku.
 • Izolacja pozioma wykonana jest z grubych, masywnych płyt polietylenowych lub poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym odpornych na uszkodzenia, związki chemiczne występujące w murze oraz nie ulegających korozji.
 • Bez względu na rodzaj materiału budowlanego i stopień zawilgocenia ścian budynku, w metodzie używane są te same materiały izolacyjne, zawsze całkowicie zapobiegające podciąganiu wilgoci.
 • Technologia PRINZ nie wpływa na statykę – osiadanie budowli. Odpowiednio dobrana prędkość liniowa narzędzi tnących oraz wolne posuwy cięcia nie powodują większych drgań przy podcinaniu. Cięcie odcinkami metrowymi oraz odpowiednie klinowanie budynku całkowicie zapobiega jego osiadaniu, nie występuje problem pękania murów. Metoda jest całkowicie bezpieczna dla budynku. Wszelkie ubytki w murze uzupełniane są wtłaczaną pod ciśnieniem 4-5 bar zaprawą, ze środkami pomocniczymi powodującymi między innymi jej pęcznienie.
 • W porównaniu z innymi sposobami osuszania: na skuteczność metody nie mają wpływu takie czynniki jak zakłócenia elektromagnetyczne czy ewentualny brak zasilania; nie ma konieczności późniejszych badań serwisowych oraz stanu zawilgocenia ścian.
 • Szybkie i sprawne wykonanie usługi – np. położenie nowej izolacji poziomej w domu jednorodzinnym o wymiarach 10x10m, przy grubośći muru 0,5m (razem ok. 20m. ) zajmuje ok. 3 dni robocze.
 • Stały koszt wykonania usługi obliczony na m. izolowanej powierzchni muru, bez względu na jego grubość czy stopień zawilgocenia.

Zastosowanie metody gwarantuje:

 • absolutne odcięcie kapilarnego podciągania wody gruntowej, co doprowadzi do samoczynnego wyschnięcia murów, przy wyeliminowaniu innych przyczyn zawilgocenia oraz zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczeń,
 • poprawę mikroklimatu budynku,
 • zmniejszenie strat cieplnych,
 • wyklucza cykliczne remonty i naprawy murów, tynków i powłok malarskich