Już podczas rozmowy telefonicznej możemy wstępnie ustalić jakie czynności powinniśmy podjąć przy remoncie. Ewentualny termin rozpoczęcia prac i ich zakończenie.