W tym etapie znajdujemy się już u naszego klienta. Po odpowiednim wykonaniu odwiertów i rozpoznaniu terenu, sporządzamy projekt i wycenę  dla naszego klienta. Określamy zakres prowadzonych prac oraz obowiązki, jakie lezą po stronie klienta.