Podcinka murów w technologii PRINZ najskuteczniejszym sposobem osuszania murów! Stuprocentowe zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną! Natychmiastowy efekt i wysychanie ściany!

Osuszanie murów – metoda PRINZ:

Zniszczona, źle ułożona izolacja pozioma murów fundamentowych budynku lub jej brak, umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej. Cząsteczki wody migrują mikrokanalikami w kierunku obszarów, gdzie występuje mniejsze nasycenie wodą. Podciągająca wilgoć przyczynia się do technicznej degradacji (wykwity soli, odpadanie tynku, rozsypywanie się muru) murów przyziemia oraz ścian wyższych kondygnacji. Zatrzymanie tego procesu jest konieczne.

Istnieje wiele metod, które w sposób chemiczny, grawomagnetyczny lub mechaniczny – z lepszym lub gorszym wynikiem, zabezpiecza przed kapilarnym podciąganiem wody. Przy pracach remontowych, kładzenie izolacji poziomej poprzez cięcie ścian budynku ma coraz większe znaczenie. Fachowo wykonane prace dają 100% zabezpieczenie przed podciągającą wilgocią.

 • Bezpośrednio po wykonaniu usługi uzyskujemy trwałe i natychmiastowe odcięcie od wilgoci podciąganej kapilarnie.
 • Fachowe wykonanie usługi gwarantuje 100% zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną, do końca trwałości technicznej budynku.
 • Izolacja pozioma wykonana jest z grubych, masywnych płyt polietylenowych lub poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym odpornych na uszkodzenia, związki chemiczne występujące w murze oraz nie ulegających korozji.
 • Bez względu na rodzaj materiału budowlanego i stopień zawilgocenia ścian budynku, w metodzie używane są te same materiały izolacyjne, zawsze całkowicie zapobiegające podciąganiu wilgoci.
 • Technologia PRINZ nie wpływa na statykę – osiadanie budowli. Odpowiednio dobrana prędkość liniowa narzędzi tnących oraz wolne posuwy cięcia nie powodują większych drgań przy podcinaniu. Cięcie odcinkami metrowymi oraz odpowiednie klinowanie budynku całkowicie zapobiega jego osiadaniu, nie występuje problem pękania murów. Metoda jest całkowicie bezpieczna dla budynku. Wszelkie ubytki w murze uzupełniane są wtłaczaną pod ciśnieniem 4-5 bar zaprawą, ze środkami pomocniczymi powodującymi między innymi jej pęcznienie.
 • W porównaniu z innymi sposobami osuszania: na skuteczność metody nie mają wpływu takie czynniki jak zakłócenia elektromagnetyczne czy ewentualny brak zasilania; nie ma konieczności późniejszych badań serwisowych oraz stanu zawilgocenia ścian.
 • Szybkie i sprawne wykonanie usługi – np. położenie nowej izolacji poziomej w domu jednorodzinnym o wymiarach 10x10m, przy grubośći muru 0,5m (razem ok. 20m. ) zajmuje ok. 3 dni robocze.
 • Stały koszt wykonania usługi obliczony na m. izolowanej powierzchni muru, bez względu na jego grubość czy stopień zawilgocenia.

Zastosowanie metody osuszania murów gwarantuje:

 • absolutne odcięcie kapilarnego podciągania wody gruntowej, co doprowadzi do samoczynnego wyschnięcia murów, przy wyeliminowaniu innych przyczyn zawilgocenia oraz zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczeń,
 • poprawę mikroklimatu budynku,
 • zmniejszenie strat cieplnych,
 • wyklucza cykliczne remonty i naprawy murów, tynków i powłok malarskich.

 

Osuszanie wilgoci kapilarnej – przebieg prac:

1.Ustalenie istniejących przewodów i innych przeszkód. Odkrycie spoiny roboczej w murze ceglanym

2.Przecięcie muru za pomocą pił łańcuchowych PMS 50, PMS 25, EED 3,5 lub PES1300 – przy murze ceglanym lub piły na linę diamentową PDSS 500 – przy murze z betonu lub kamienia, odcinkami o długości ok. 1,0 m, w zależności od warunków budowlanych i statycznych. Przygotowanie podłoża szczeliny pod izolację.

3.Włożenie płyty wodoszczelnej wykonanej ze zbrojonego włóknem szklanym poliestru (grubość min. 1,2mm) lub polietylenu HD (grubość 2,0mm), w taki sposób, aby wystawała z muru na grubość tynku. Odcinki płyt układane są na zakładkę o szerokości min. 10 cm. W miejscu łączenia folii wbijane są kliny, które dociskają oba arkusze.

4. Wbicie klinów odpowiedniej grubości w wyciętą szczelinę przy użyciu młotka (na folii). Kliny z tworzywa sztucznego wytrzymują obciążenie statyczne min. 500 kg/cm2. Odstęp między klinami max. 25cm na całym przekroju muru (szerokość jednego rzędu klinów 132 mm).

5. Zamknięcie szczeliny zaprawą ze wszystkich stron z pozostawieniem otworów pomiędzy każdym rzędem klinów, do ostatecznego wypełnienia szczeliny. Wtłoczenie pod ciśnieniem 5 bar zaprawy twardniejącej bezskurczowo i odpornej na siarczany. Środki pomocnicze stosowane w zaprawie powodują jej lekkie pęcznienie przy zastyganiu oraz zwiększają jej płynność przy wtłaczaniu, co prowadzi do łatwiejszego wypełnienia wszelkich ubytków w murze.

 

Maszyny stosowane w technologii PRINZ:

E21 – model podstawowy do cięcia murów ceglanych

Profesjonalna, uniwersalna pilarka elektryczna do cięcia miękkich kamieni, cegły, piaskowca oraz murów ceglanych – cięcie w szczelinach, przy maksymalnej grubości muru ok. 40cm. Podłączana do każdego gniazda z zestykiem ochronnym, z zabezpieczeniem 16A. Możliwość zastosowania łańcucha z węglikami spiekanymi znacznie poszerza sposoby wykorzystania piły.

 


BRICKCUT – nowość w ofercie!

Poręczna, jednofazowa piła elektryczna BRICKCUT charakteryzuje się łatwością w obsłudze, solidną konstrukcją oraz idealnym stosunkiem mocy do wagi urządzenia. Elektroniczny, łagodny start oraz wyłącznik przeciążeniowy zdecydowanie poprawiają właściwości użytkowe i wydłużają żywotność części układu tnącego.


PES 1300 – masywna piła do najcięższych zastosowań

PES 1300 powstała na bazie maszyny EED, w związku ze wzrostem zapotrzebowania na piły o solidnej konstrukcji i wysokiej sprawności. Dzięki przekładni zębatej zwiększeniu ulega moment obrotowy trybu napędowego łańcucha przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia części układu tnącego. Przy zastosowaniu łańcucha widiowego o podziałce 1/2” to najbardziej wydajna ręczna piła.


EED 3.5

W pełni profesjonalna piła przeznaczona do ciężkich prac przy cięciu murów ceglanych podczas zakładania nowej izolacji poziomej w istniejących budynkach. Stosowana również do wycinania otworów na okna lub drzwi. Możliwość zastosowania łańcucha z węglikami spiekanymi znacznie poszerza sposoby wykorzystania piły.


PMS 25

Samojezdna piła do cięcia murów ceglanych, typ PMS 25. Jej zastosowanie umożliwia wydajne cięcia grubszych ścian. Istnieje możliwość cięcia w obydwie strony. Maszyna nadaje się znakomicie do robót wewnętrznych, gdyż można ją przemieszczać na bocznych rolkach – przy szerokości 70 cm. Niewielkie wymiary oraz waga maszyny znacznie ułatwiają pracę.


LP1

Odpowiednia do cięcia twardych materiałów: kamienia, betonu, żelbetonu, granitu, itd. Niezależna, elektroniczna kontrola naciągu liny znacznie wydłuża jej żywotność i redukuje do minimum niebezpieczne szarpanie podczas cięcia.

 

 


DIATEC – piła elektryczna do cięcia betonu, kamienia

Profesjonalna piła wyposażona w jednofazowy silnik elektryczny oraz łańcuch diamentowy do cięcia kamienia, betonu, żelbetonu. Łagodny rozruch w celu minimalizacji rozciągania łańcucha tnącego. Niewielka waga – 9kg wpływa na łatwą obsługę piły. Maszynę z powodzeniem można stosować w ciasnych pomieszczeniach.


Pompa do wypełniania szczeliny po cięciu

Profesjonalna pompa wyposażona w sprężarkę i zasobnik na suspensję cementową.